Stor og spennende gjenbruksbutikk på 1500 m2. Vi har blant annet pyntesaker, kjøkkenutstyr, antikviteter, bøker, musikk, møbler, klær/ tekstiler, hvitevarer, brunevarer og barneutstyr.
Det kommer nye varer inn hver dag!

Vi tar imot og kjøper. Vi henter og bringer. Vi tar hele dødsbo. Trenger du tilhenger kan du låne gratis av oss.

Askeladden Ressurssenter dekker minst tre samfunnsbehov:

  1. Askeladden er en miljøforkjemper. Askeladden Ressurssenter er med på å redusere den stadige økende mengden avfall som produseres. Ca. 150 tonn med brukte og fremdeles brukbare gjenstander strømmer ut av dørene på bruktbutikken pr år. Vi har et tett samarbeid med Haf.
  2. Askeladden som arbeidstreningsbedrift. Antall mennesker i randsonen av ordinært arbeidsliv øker. Noen av disse finner utvikling og læring igjennom allsidig aktivitet hos Askeladden. Vi har ca. 50 deltagere pr år.
  3. Forbedring av folkehelsen. Bua Rana er en gratis utlånssentral av sports og frilufts utstyr. Dette gjør det enkelt for mennesker å komme ut i aktivitet uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og kulturelle forskjeller.