Velkommen til
Nord Norges største bruktvarehus, i
Mo i Rana

ÅPNINGSTIDER:

Man, tirs, ons, tors 10-19
Fredag og lørdag 10- 16

Askeladden Ressurssenter er et bruktvarehus og en sosial entreprenør. Vi leverer resultater på trippel bunnlinje. Resultater som gir både sosial, økonomisk og miljømessig effekt.

Noen tall fra oss om hvor mye vi selger og gjenbruker på et år:

  • 2019: 12 789 stk tekstiler
  • 2019: 12 404 stk bøker og blader
Kaffe&kruse

Nydelig kaker, lunsj og spennende kaffesmaker

Velkommen innom kafeen vår som ligger midt i hjerte av Askeladden brukthandel <3


Facebook


Instagram

Tjenester

Bruktvarehus

Stor og spennende gjenbruksbutikk på 1500 m2. Vi har blant annet pyntesaker, kjøkkenutstyr, antikviteter, bøker, musikk, møbler, klær/ tekstiler, hvitevarer, brunevarer og barneutstyr.

Det kommer nye varer inn hver dag!

Vi tar imot og kjøper. Vi henter og bringer. Vi tar hele dødsbo. Trenger du tilhenger kan du låne gratis av oss.

Askeladden Ressurssenter dekker minst tre samfunnsbehov:

  1. Askeladden er en miljøforkjemper. Askeladden Ressurssenter er med på å redusere den stadige økende mengden avfall som produseres. Ca. 150 tonn med brukte og fremdeles brukbare gjenstander strømmer ut av dørene på bruktbutikken pr år. Vi har et tett samarbeid med Haf.
  2. Askeladden som arbeidstreningsbedrift. Antall mennesker i randsonen av ordinært arbeidsliv øker. Noen av disse finner utvikling og læring igjennom allsidig aktivitet hos Askeladden. Vi har ca. 50 deltagere pr år.
  3. Forbedring av folkehelsen. Bua Rana er en gratis utlånssentral av sports og frilufts utstyr. Dette gjør det enkelt for mennesker å komme ut i aktivitet uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og kulturelle forskjeller.

Serviceoppdrag

Vi har mange ulike arbeidsoppgaver. I tillegg til å hente og bringe varer til bruktbutikken har vi også andre oppdrag:

  • Vi tømmer Fretex containerne og våre egne tekstil containere
  • Vi rydder miljøstasjonene
  • Vi fyller på med grønne og blå poser til avfallssortering til div butikker
  • Vi har lunch-tjeneste

Dødsbo
Vi tømmer hele ”flyttebo” eller dødsbo. Vi samarbeider med eiendomsmeglere, stylister, vaskebyrå og avfallsbyrå. Vi kan ta hele jobben med rydding, sortering og kasting. Hvis ønskelig administrerer vi styling, vasking og container henting, slik at du trenger å forholde deg til færrest mulige.

Vi kommer gjerne på befaring og gir deg et tilbud på det DU trenger hjelp med. 

Ønsker du mere informasjon, ta kontakt på tlf. 75 15 66 00 eller grete@askeladdenressurs.no

«Ved å gi Askeladden arbeidsoppdrag er du med på å gi mennesker med utfordringer en fin arbeidshverdag»

Askeladden Aktiv

Jobber med mennesker som er i randsonen av ordinært arbeidsliv. Mennesker som er innenfor, utenfor eller balanserer mellom dette.

Askeladden Aktiv har ca. 20 arbeidsrelaterte aktivitetsplasser som brukes til avklaringer i forhold til dette.

Samarbeidspartnere er NAV, Driv karriere, Minar, Ravo, Oppfølgingstjenesten, Karrieresenteret, psykiatrikontor, Kriminalomsorg, Rustjeneste, Rana Arbeidssenter og div ungdoms- og videregående skoler.

Askeladden Aktiv tilbyr tett samarbeid med deltager og innsøkende instans, evaluering og rapportering etter behov.


Les mer om Aktiv her!

Sentral for gratis utlån av sports og friluftsutstyr. BUA Mo i Rana er samlokaliser med Askeladden Ressursenter i Ranenget.

 


Følg BUA på Facebook


Les mer om BUA her!


Bua Mo i RAna