Askeladden Ressurssenter
Vi ser verdier!

Velkommen til Askeladden Ressurssenter Mo i Rana

Askeladden Ressurssenter er et bruktvarehus og en sosial entreprenør. Vi leverer resultater på trippel bunnlinje. Resultater som gir både sosial, økonomisk og miljømessig effekt.

Askeladden Ressurssenter har hatt fokus på mennesker og positiv personlig vekst siden 1998. Vår erfarings baserte kompetanse er byggesteinene i vår arbeidsmetode.

Askeladden Ressurssenter dekker minst tre samfunnsbehov:

  1. Askeladden er en miljøforkjemper. Askeladden Ressurssenter er med på å redusere den stadige økende mengden avfall som produseres. Ca. 150 tonn med brukte og fremdeles brukbare gjenstander strømmer ut av dørene på bruktbutikken pr år. Vi har et tett samarbeid med Haf.
  2. Askeladden som arbeidstreningsbedrift. Antall mennesker i randsonen av ordinært arbeidsliv øker. Noen av disse finner utvikling og læring igjennom allsidig aktivitet hos Askeladden. Vi har ca. 50 deltagere pr år.
  3. Forbedring av folkehelsen. Bua Rana er en gratis utlånssentral av sports og frilufts utstyr. Dette gjør det enkelt for mennesker å komme ut i aktivitet uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og kulturelle forskjeller.

Vår adresse:

Askeladden Ressurssenter
Ranenget 4, 8626 Mo i Rana
Telefon 75 15 66 00

Mail adresse:
post@askeladdenressurs.no

Sentral for gratis utlån av sports og friluftsutstyr. BUA Mo i Rana er samlokaliser med Askeladden Ressursenter i Ranenget.

Les mer om BUA her!