Askeladden Aktiv​

Vi jobber med mennesker som er i randsonen av ordinært arbeidsliv. Mennesker som er innenfor, utenfor eller balanserer mellom dette.

Askeladden Aktiv har ca. 20 arbeidsrelaterte aktivitetsplasser som brukes til avklaringer i forhold til dette.

Samarbeidspartnere er NAV, Driv karriere, Minar, Ravo, Oppfølgingstjenesten, Karrieresenteret, psykiatrikontor, Kriminalomsorg, Rustjeneste, Rana Arbeidssenter og div ungdoms- og videregående skoler.

Askeladden Aktiv tilbyr tett samarbeid med deltager og innsøkende instans, evaluering og rapportering etter behov.

Skal du jobbe/være i aktivitet på Askeladden Ressurssenter??
Da kan du forvente deg å jobbe i et trygt, inkluderende og utviklende miljø med mange og varierte arbeidsoppgaver. Som ny deltager vil et kartleggingsmøte være en naturlig start på din periode hos oss. Sammen med din personlige veileder blir vi enige om hva du vil ha størst utbytte av, og hva vi skal ha fokus på.

Din veileder vil i stor grad jobbe sammen med deg, og ellers være tilgjengelig for spørsmål og samtaler. Veileder vil tilby coaching samtaler og om ønskelig bistå i møter med andre instanser.

Vi påstår at alle har mulighet for personlig utvikling. Økt kunnskap om egen person gir utvidet horisont, noe som er nyttig i forhold til fremtidige valg.

Arbeidsdagen på Askeladden Ressurssenter starter klokken 0900 med morgenmøte. Her går vi igjennom og fordeler dagens arbeidsoppgaver. Klokken 1200 serveres det deilig sunn og variert lunch som vi lager selv. Dette koster kr 15.- pr dag. Alle dager har vi kaffepause med grønnsaker klokken 1430. Fredager unner vi oss noe ekstra godt.

Vil du vite mer?

Kontakt
Sissel Åvitsland mobil: 466 23 843
eller Grete Lian mobil: 952 00 242

Fra en som har vært AKTIV

Beate Kristin Yttervik Jørgensen,
gift og mor til to.

Jeg lever i dag det livet jeg virkelig ønsker meg. Harmonisk familie, fast jobb, bil og eget hus. Til og med hytte på fjellet. Slik har det ikke alltid hvert.  Da jeg kom til Askeladden for en del år siden hadde jeg mye angst. Jeg var langt nede og så få alternativer i forhold til fremtid. Før angsten slo til likte jeg å være sosial, men det greide jeg ikke lengre. Jeg ble isolert. Turte ikke å gjøre så mye, og begynte å miste troen på meg selv. Jeg ble sykemeldt i lang tid.

Jeg hadde prøvd ulike tiltak gjennom Nav før jeg etter hvert havnet på Askeladden. Her fikk jeg jobbe skjermet i begynnelsen. Jeg følte meg trygg både med arbeidsoppgavene og i arbeidsmiljøet. Jeg følte at jeg ble respektert for den jeg var, og opplevde likeverd blant mine arbeidskollegaer. Jeg hadde et ønske om å komme meg fremover og videre i livet, og her fikk jeg den oppmuntring jeg trengte til det.  Jeg fikk etter hvert større arbeids oppgaver og ansvarsområder. Jeg fikk positive tilbakemeldinger og ros. Dette ga meg bedre selvtillit og økt selvfølelse.  Det var flott å ha noen rundt seg som så mitt potensiale, og på en fin måte «dyttet» meg framover.

Etter hvert kom angsten i bakgrunnen og jeg utførte til slutt arbeidsoppgaver som jeg aldri før trodde jeg skulle greie. Jeg tok blant annet fagbrev i salg service og sertifikat for bil. Jeg er stolt og imponert over meg selv.

Arbeidsmiljøet på Askeladden Ressurssenter er inkluderende. Arbeidslederne lytter til deg, ser ditt potensiale og gir deg oppgaver som passer deg. De legger mye til rette og er virkelig opptatte av at du skal lykkes.