Askeladden serviceoppdrag har mange ulike arbeidsoppgaver. I tillegg til å hente og bringe varer til bruktbutikken har vi også andre oppdrag:

  • Vi tømmer Fretex containerne og våre egne tekstil containere
  • Vi rydder miljøstasjonene
  • Vi fyller på med grønne og blå poser til avfallssortering til div butikker
  • Vi har lunch-tjeneste

Dødsbo
Vi tømmer hele ”flyttebo” eller dødsbo. Vi samarbeider med eiendomsmeglere, stylister, vaskebyrå og avfallsbyrå. Vi kan ta hele jobben med rydding, sortering og kasting. Hvis ønskelig administrerer vi styling, vasking og container henting, slik at du trenger å forholde deg til færrest mulige

Vi kommer gjerne på befaring og gir deg et tilbud på det DU trenger hjelp med. 

Ønsker du mere informasjon, ta kontakt på tlf. 75 15 66 00 eller grete@askeladdenressurs.no

«Ved å gi Askeladden arbeidsoppdrag er du med på å gi mennesker med utfordringer en fin arbeidshverdag»